Bestuur

Stichtingen

’t Kerkhuys wordt bestuurd door 2 stichtingen:
– Stichting Behoud Hervormde Kerk te Spanbroek
– en de Stichting Exploitatie ’t Kerkhuys.
De Stichting Behoud zorgt voor de instandhouding van het gebouw en de Stichting Exploitatie spant zich in om middels verhuur en het organiseren van activiteiten tot een sluitende begroting te komen.

Bestuurssamenstelling beide stichtingen

Voorzitter    J.T.P. Konijn
Secretaris J.N. Ootes
Penningmeester G.H.M. Veeken
Bestuurslid Algemeen M.H.C. de Groot
Bestuurslid Algemeen A. Klaver
KvK Stichting Behoud 41235979
KvK Stichting Exploitatie 37084414

Beleid

ANBI

’t Kerkhuys is door de belastingdienst erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI*).

Beleidsplan & Doelstelling

Zie de onderstaande bijlage ‘Beleidsplan ’t Kerkhuys’.

Beloningsbeleid
’t Kerkhuys werkt met 40 vrijwilligers die GEEN financiële vergoeding krijgen voor de door hen verrichtte werkzaamheden.

Financiële verantwoording
Zie de onderstaande bijlage ‘Jaaroverzicht’.

* Wat is het belastingvoordeel voor donateurs/sponsoren van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs/sponsoren van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Om PDF bestanden te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig, indien deze niet aanwezig is op de computer kunt u deze hier downloaden.